ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-11-17 12:04:24 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

ZARZĄDZENIE z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ograniczenia dostępu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu
 
§1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i zwiększonym ryzykiem zagrożenia zakażeniem koronawirusem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zarządza co następuje:
  1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu będzie niedostępny dla interesantów od dnia 9 października 2020 r. do odwołania.
  2. Sprawy pilne, które wymagają osobistego stawiennictwa w organie, będą załatwiane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ( nr tel. 91 321 56 51 ) z pracownikami merytorycznymi.
  3. Kontakt z Inspektoratem zostaje ograniczony do formy zdalnej (telefonicznej, faksowej, mailowej, epuap, skrzynki pocztowej  BIP lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  4. Korespondencję można również składać osobiście do wystawionej przed drzwiami siedziby  skrzynki podawczej.
  5. Informacje kontaktowe znajdują się na stronie internetowej urzędu.
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu
 
Józef Chmielowski